SİTE YÖNETİMİ

İnsanların geçim ihtiyacı çok eski çağlara dayanmaktadır ve bu geçinme ve barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli miktarda artış göstermiş ve yeni yaşam alanlarının kurulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenden dolayısıyla çok katlı yapılar inşa edilmiş ve insanlar toplu yapılarda yaşamaya kararvermişlerdir.

Sitelerde oturmak belirli sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Ortak yaşanan bir sitede sorunlara çözüm getirmek bir sonuç bulmak gerekli hizmetleri yerine getirmek bir sonuç bulmak gerekli hizmetleri yerine getirmek içinde yönetim kurulu oluşturmak ve bir yönetici seçmek gerekmektedir. Yöneticilerin kanunun belirlediği maddeler altı çalışmak mecburiyetindedir.

Ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bir kısmını varsa yöneticinin atanması zorundadır.

Sitede yönetici yok ise kat sakinlerinde bir veya birkaç yönetim oluşturulabilir. Bunun için öncelikle bir adet vezne defteri yâda işletme defteri alınmalı ve noterden site yöneticiliği tarafından tescil ettirilmelidir.

Yönetim planında yâda kat malikleri kurulu kararında yöneticilere kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmişse temsil ettikleri kat malikleri bu yolla borçlandırılabilir. Çağdaş bir ihtiyaçtır yönetim.

Bina yönetimini gerçekleştirmek bazı kurallara da dayanır. Anayasa, yönetmenlik, özel sözleşmeler bu seçeneklere bağlıdır.

Nasıl kanunlar ana yasaya bağlı olmasa yönetmenlikler kanunlara özel anlaşmalar ve ana yasaya aykırı olamazlardır.

Neden Profesyonel Yönetim

Gittikçe nüfusu artan bu toplumlarda ortak yaşam koşulları gitgide zorlaşmakta düzeni korumaya çalışan yasaların sayısı ise giderek artış göstermektedir.

Bu durum içinde yaşadığımız binaların yönetimini de çok yakından ilgilendirmektedir.

Şehir hayatının insanları bunalttığı ve yorduğu bu zamanlarda insanlar artık sesten ve gürültüden uzak sakin yaşam alanları tercih ediyor.

Huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yaşamayı seçiyorlardır. Çok katlı maliklerde ve sitelerde siz balkonunuzda otururken üst komşunuz üzerinize halı silkelese? V.b başka sorunlarda olabilir, herkesin ilgisini çeken çok katlı sitelerde bu zamanımızın en ideal yaşam alanlarından yalnızca birkaçıdır.

Profesyonel Yönetim Sistemi

Alışveriş merkezleri hava alanları v.b sosyal yapılar eğlence mekânları bu yönetimin her birine ayrı bir özel beceri gereklidir.

Profesyonel yönetimin başlıca yaptığı birtakım işlerde vardır. Sitenizin /apartmanınızın masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağı planlanır kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi yapılır.