YÖNETİM NEDİR

Apartman yönetimi nasıl oluşturulur?

İnsanların barınma ihtiyacı eski çağlara dayanmaktadır. Bu barınma ihtiyacı zaman geçtikçe büyük ölçüde artış göstermiştir. Bu nedenden dolayı çok katlı yüksek yapılar inşa edilmiş insanlar toplu yapılarda yaşamaya başlamıştır. Gelişmiş binalarda çoğu insanın birlikte yaşıyor olması apartman, site ve alışveriş merkezleri vb. mekânların amatör ve emekli kişiler tarafından yönetilemeyeceği gösterilmektedir. Binalarda ortak hayatımızda birçok sorunlara neden olabilecek kat sakinleri arasındaki ilişkileri zarar görme durumuna gelen bina yöneticiliği tarafımızdan uzman bir anlayış ile sağlamaktır. Site ve apartman hayatının daha sosyal olduğu bu zamanlarda sorunlar ve problemler daha karmaşık bir şekil almakta ve komşuluk ilişkileri ve bağları zedelenmektedir.

Yaşamın gitgide hızlandığı bu zamanda komşuluk oldukça gerilemektedir. Apartmanlar ve siteler birbirlerini tanımayan insanlarla dolu. Apartman ve site içerisindeki huzuru ve ilişkiyi sağlamak için sitelerin yönetimini uzman bir şekilde yapmalılardır.

Gelişen evren ile beraber birçok katlı apartmanların oluşum göstermesi bu apartmanlarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak mekânların günümüze getirmektedir.

Profesyonel Yönetim sistemi

Alışveriş merkezleri, hava alanları vb. sosyal yapılar eğlence ve çarşı mekânlarının yönetilmeleri her birine özel bir takım ve beceri gerektirir. Neden Profesyonel Yönetim

Ülkemizde toplu yapı çalışmaları hızlandığı bu zamanlarda kentsel dönüşüm ve gelişim planları insanları daha güvenli ve daha temiz daha ayrıca daha bakımlı kendisini özel hissedebileceği bir hayat ve iş alanları bulmak için projelendiriliyor ve yaşantımıza sunuluyor.

Apartman ve site alışveriş ve kültür merkezi gibi toplu hayat alanlarının yönetimini üstlenmek ve bu hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde şeffaf ve güvenilir bir mekânda gerçekleşerek bu zaman şartlarında bir mecburiyet haline gelmiştir.

Bazı zamanlarda binlerce daireden oluşan siteler ve giderleri ve masrafları sunulan hizmet boyutlarıyla orta seviyeli ticaretteki işlemlerin vergiden sonraki gelen miktarı aşıp hedefine ulaşabilecek boyutlara ulaşabiliyor.

Yönetici Sorumlulukları

Kat mülkiyeti kanununa göre ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici veya yönetim kurulu statüsünde olmasıyla üçüncü şahıslara yönelik kat maliklerini temsil ederek ve tanıtarak görev sınırlarını belirlenmesini borçlar kanunu 388.maddesi hükmü uygulamıştır.

Kat mülkiyetini geçilmiş bir ana yapıda genel gider borçlarını ödemeyen ve önemsemeyen şahısları dava açma yetkisi vardır ve bu yetkide yöneticiye aittir. Yöneticinin edindiği sorumlulukta kurallara uyulmayı sağlama ve ölçülü biçimde disiplini sağlamalıdır. Popüler ve kendini sevdirmek için bunlar ödün vermemelidir. Yöneticinin daha kaliteli bir hizmet vermesi için hizmetin kalitesi esastır.